Mediu si Amenajarea Teritoriului, Tehnic si Investitii/URBANISM

Documente necesare eliberării Certificatului de urbanism descarca aici

 
ANUNȚ PRIVIND ÎNREGISTRAREA SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE
Primăria Cotnari informează cetățenii că, potrivit Legii 241/2006, persoanele fizice sau juridice care dețin fose septice și/sau orice sistem individual adecvat pentru colectarea și epurarea apelor uzate au obligația de a le înregistra, până la sfârșitul lunii octombrie 2022.
Formularul în cauză este pus la dispoziția cetățenilor pe site-ul primăriei sau poate fi solicitat la sediul instituției noastre. După completare, formularul se depune la Registratura primăriei, pentru înregistrare.
La formularul respectiv se anexează în copie:
– Autorizația de construire a fosei septice;
– Certificat de calitate/conformitate pentru fosele/bazinele achiziționate de la producători;
– Contract firmă de vidanjare.
Persoana de contact: Bîrlădianu Elena, referent Mediu, tel: 078645484
 

Procese verbale la terminarea construcțiilor/lucrărilor

Autorizații de construcții