Comisii de specialitate

         COMISIA nr. 1 – Comisia economică  buget finanțe, implementarea strategiei de dezvoltare a localității, programe dezvoltare, realizarea lucrărilor publice, agricultură, administrarea  domeniului  public și privat al comunei,  servicii publice  și comerț:

             1.Băeanu Vasile – Președinte

             2.Stihi Niculiță  -Secretar

             3.Antoci Vasile

             4.Grogorovici Elvis Emilian

             5.Andronic Ioan

            COMISIA nr.2 – Comisia pentru  administrație  publică locală, juridică, organizare, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, pentru organizarea și funcționarea  Consiliului Local și a aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului,  protecția mediului înconjurător:

                 1.Cărbune Mitică -Președinte

                 2.Rotaru Mihai -Secretar

                 3.Ivancu Constantin

                 4.Mălăuți Constantin

                 5.Chiriac Dumitru 

    COMISIA nr.3 – Comisia  pentru  respectarea  drepturilor și libertăților cetățenilor,  pentru protecția socială, pentru învățământ, sănătate și familie, pentru cultură, culte, patrimoniu  cultural, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism  și  agrement:

              1.Tășală Irina -Președinte

              2.Ciobanu Ludovic Viorel-Secretar

              3.Steclaru Mihai

              4.Minciună Lică

              5.Simionescu Dumitru