Registru Agricol

AI PARTE, AI CARTE. FUNCIARĂ.

Privitor la programul PNCCF 2022 – Finanțarea 7 desfășurat în comuna Cotnari, vă informăm că în luna martie are loc etapa de măsurători topo-cadastrale, identificări proprietari în tarlale, prelucrare informații pe hărți digitale și anume în sectorul cadastral numărul 14, care cuprinde tarlalele 303, 304, 305, 306, 307, 308.În perioada imediat următoare, în funcție de condițiile meteo, se va proceda la convocarea proprietarilor în sectorul cadastral identificat anterior, în vederea stabilirii exacte a ordinii proprietarilor în tarla. Convocarea se va face prin afișare la sediul Primăriei și în mediul online pe site-ul instituției. Până în prezent, în cadrul PNCCF-Finanțarea 7 au fost identificate și comunicate persoanei fizice autorizate PFA Ciorpac Alexandru documentații, hărți, schițe, tabele parcelare, titluri de proprietate etc în vederea prelucrării și introducerii pe hărți digitale.

Persoană responsabilă PNCCF Finanțarea 7, Tășală Tiberiu