Investitii

PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE ÎN 2023

a.,,Execuția lucrărilor pentru „Modernizareși dotare cămin cultural în localitatea Cotnari, comuna Cotnari, județul Iași-AFIR- valoare contract execuție 1.225.777,71 fara TVA l b.,,Execuția lucrărilor pentru,,Modernizarea rețelei de iluminat public din comuna Cotnari, județul Iași”, valoare contract 859.101,78 lei fara TVA- AFM

b. ,,Achizitie buldoescavator cu accesorii (buldoescavator,
tocator, lamă în V pentru zapadă)”- finantare-AFIR- procedura pe SEAP-
deschidere oferte 07.06.2023, valoare estimate 658 607, 97 lei fără TVA.

c.  „Reabilitare moderată Centru Comunitar de Zi Cotnari din
comuna Cotnari, județul Iași
” finantat
prin
Programul National
de Redresare și Reziliență, valoare contract finanțare 772 320 lei ( Stadiu-
proiectare).

d. „Dezvoltarea sistemului de management local
prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Cotnari,
județul Iași”,
finantat prin Programul National
de Redresare și Reziliență, valoare contract finanțare 421 776,94 lei.

 e.„Inființare
sistem de supraveghere video în comuna Cotnari, județul Iași
”, finantat prin Programul National de Redresare și Reziliență, valoare contract finanțare
1 001 310, 16 lei (Stadiu-Proiectare).